Volvo TD1210G

Volvo TD1210G

Agrekaatti SDMO

Moottori VOLVO

Tyyppi TD1210G

Generaattori: leroy sommer

Tyyppi: 45.1.l8

250 KVA / 400 V /50 HZ

Vuosimalli 1998

Käytetty 4600 Tuntia

Volvo TD1210G